groundsel

groundsel
paprastoji žilė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Astrinių šeimos vaistinis nuodingas augalas (Senecio vulgaris), paplitęs Europoje, šiaurės Afrikoje ir Azijoje. atitikmenys: lot. Senecio vulgaris angl. common groundsel; groundsel šaltinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2009, Nr. 30-409)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Groundsel — sometimes refers to: *some flowering plants of the genus Senecio **especially the species Senecio vulgaris , also known as Common groundsel **also Welsh groundel, Senecio cambrensis **also York radiate groundsel, Senecio eboracensis **also… …   Wikipedia

  • Groundsel — Ground sel, n. [OE. grundswilie, AS. grundeswylige, grundeswelge, earlier gundiswilge; gund matter, pus + swelgan to swallow. So named as being good for a running from the eye. See {Swallow}, v.] (Bot.) An annual composite plant ({Senecio… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Groundsel — Ground sel, Groundsill Ground sill , n. [Ground + sill.] See {Ground plate} (a), under {Ground} [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • groundsel — ► NOUN ▪ a plant of the daisy family with small yellow flowers. ORIGIN Old English, probably from two words meaning «pus» + «to swallow» (with reference to its use in poultices) …   English terms dictionary

  • groundsel — [ground′səl, groun′səl] n. [ME grundeswylie < OE grundeswylige, altered (after grund, GROUND1) < earlier gundeswelge, ? lit., pus swallower < gund, pus + swelgan, to SWALLOW2, from its use in poultices] any of a genus (Senecio) of plants …   English World dictionary

  • groundsel — [OE] The sel of groundsel represents Old English swelgan ‘swallow’ (ancestor of modern English swallow), and if ground genuinely represents ground, then groundsel would mean etymologically ‘groundswallower’ – presumably a reference to its rapid… …   The Hutchinson dictionary of word origins

  • groundsel — [OE] The sel of groundsel represents Old English swelgan ‘swallow’ (ancestor of modern English swallow), and if ground genuinely represents ground, then groundsel would mean etymologically ‘groundswallower’ – presumably a reference to its rapid… …   Word origins

  • groundsel — I. /ˈgraʊnsəl/ (say grownsuhl) noun 1. any plant of the composite genus Senecio, as S. vulgaris, a weed bearing small yellow flowers. 2. → variable groundsel. {Middle English grundeswilie, etc., Old English g(r)undeswelge, etc., apparently from… …  

  • groundsel — žilė statusas T sritis vardynas apibrėžtis Astrinių (Asteraceae) šeimos augalų gentis (Senecio). atitikmenys: lot. Senecio angl. butterweed; groundnesel; groundsel; ragwort; senecio vok. Greiskraut; Kreuzkraut; Senecio rus. крестовник lenk.… …   Dekoratyvinių augalų vardynas

  • groundsel bush — noun a shrub of salt marshes of eastern and south central North America and West Indies; fruit is surrounded with white plumelike hairy tufts • Syn: ↑groundsel tree, ↑consumption weed, ↑cotton seed tree, ↑Baccharis halimifolia • Hypernyms: ↑shrub …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”